บริการ

บริการ

การ บริการ

การให้คำปรึกษา เเละเทคนิคทางวิศวกรรมศาสตร์

การจัดการด้านการกำกับดูแลระบบข้อมูล โดยอาศัยด้านเทคนิคเฉพาะทางจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้การบริหาร จัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญมีบทบาทสำคัญ ความรับผิดชอบ ในด้านนโยบาย การออกแบบทางเทคนิคเพื่อใช้ในการกำกับดูแลข้อมูลด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์สามารถระบุความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบการผลิต ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน ISO 27001 และ ISACA

การเฝ้าระวังข้อมูล และการจัดการภัยคุกคามและความผิดพลาด ตลอด 24 ชั่วโมง

       การเฝ้าระวัง ตรวจสอบดูแลข้อมูล เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์แบบเต็มรูปแบบ เราสามารถช่วยตรวจสอบระบบการดูแลข้อมูลของคุณตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของข้อมูล หรือ Cyber ​​Security Operations Center (CSOC)

บริการของเราแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

  • ระดับโกลด์
  • ระดับซิลเวอร์
  • ระดับบรอนซ์

การอบรมเชิงปฎิบัติการ

       การอบรมเชิงปฎิบัติการเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์มีความสำคัญอย่างต่อเนื่องต่อองค์กรในหลายอุตสาหกรรม เราให้คำปรึกษาในด้านการดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูล โดยเราได้ออกแบบให้มีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจำนวน 1 วันสำหรับคอร์สระยะสั้น และ 3วัน สำหรับคอร์สระยะยาวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างเหมาะสม

ระบบการดูแลในแต่ละภาคอุตสาหกรรม

       อุตสาหกรรมในแต่ละอุตสาหกรรมมีข้อกำหนดตามระบบมาตรฐาน และข้อบังคับที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นการดูแลความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการบริหารพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ในยุคปัจจุบัน การบริการขององค์กรเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรมได้