การให้คำปรึกษา เเละเทคนิคทางวิศวกรรมศาสตร์

เราทราบดีว่าการรักษาความปลอดภัยของระบบในโลกไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญเเละจำเป็นต่อองค์กรซึ่งเราสามารถให้คำแนะนำในการปิดช่องโหว่และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของข้อมูลในการทำงานของระบบที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรอย่าง CSV โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นเภสัชกรรม,ธนาคารและการเงินฯลฯ เพื่อการกำกับดูแลที่เหมาะสมของโครงสร้างองค์กรรวมถึงการจัดการทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น