การอบรมเชิงปฎิบัติการ

เน้นเรื่องการอบรมเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงาน และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Quality assurance (QA), quality management, CSV, validations, ISPE, GxP, CFR21 รวมทั้งผู้บริหารองค์กร และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนไซเบอร์