ปลอดภัยกรุงเทพฯ

ปลอดภัยกรุงเทพฯ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ประเทศไทยยุค 4.0

หัวข้อ การดูแลระบบความปลอดภัย และจัดการความเสี่ยงของข้อมูล ในโลกไซเบอร์

ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

วันที่ 1

09.00-09.30 ลงทะเบียน
09.30-10.30 การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

 • คำนิยามของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์
 • ทำไมการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ถึงจำเป็นในยุคสมัยนี้
 • ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เช่นไวรัส มัลแวร์
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 ระบบความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 • โทรศัพท์มือถือ สื่อโซเซียลมีเดีย และการตระหนักถึงระบบดูแลข้อมูล
 • ไลน์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ลิงค์อิน อินสตารแกรม สแนปแชท วอทแอพ วีแชท
 • การจัดการทางการเงิน และ Utilities Management
 • Internet of Things (IOT)
 • การระบุตัวผู้ขโมยข้อมูล
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 ระบบ คราวด์  และแนวทางปฎิบัติที่ดี

 • ประเภทของระบบคลาวด์และวิธีที่ใช้
 • การใช้ระบบความปลอดภัย โดยการตรวจสอบผู้ให้บริการคลาวด์
 • ข้อเสนอแนะ และข้อระวังในการดูแลข้อมูล
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45-16.00 วิทยากรจาก Thaicert พูดในหัวข้อ บทบาทของการดูแลข้อมูลและบริการองค์กร

วันที่ 2

09.00-09.30 ลงทะเบียน
09.30-10.00 ความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 Blockchain และ Cryptocurrencies

 • บทบาทของ Blockchain
 • การดูแลความปลอดภัยมีผลต่อ Blockchain อย่างไร
 • บทบาทของ Cryptocurrencies
 • การปกป้อง Cryptocurrencies
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 ความท้าทายของแต่ละอุตสาหกรรม

 • ระบบการผลิต
 • วิทยาศาสตร์และการแพทย์
 • การเงิน ธนาคาร
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 แนวโน้มในอนาคตสำหรับ การดูแลความปลอดภัยของข้อมูล

 • การวิเคราะห์และการจัดระบบข้อมูล
 • อาชญากรรมออนไลน์
 • สิทธิ ข้อมูลส่วนตัว
16.00-16.30 Q&A

ค่าธรรมเนียมการประชุม฿ 1,900