เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

       บริษัทซิลเวอร์ บูลเล็ท ซีเคียวริตี้ ได้ก่อตั้งขึ้นในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี  2010 โดย นายเจสัน ยัง และได้ขยายสาขามาที่ประเทศไทยในปี 2018 ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย ภายใต้ชื่อ บริษัทซิลเวอร์ บูลเล็ท ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเซสจำกัด  มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูล โดยนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก และขนาดกลางในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านแนวปฎิบัติระดับสากล

       เราให้บริการจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีโดยตรง จากความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ภายใต้แนวความคิดด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการรักษาความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ โดยมีพื้นฐานการบริการตั้งแต่การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมธนาคารตลอดจนถึงการทหารประเทศสหรัฐฯ  ทีมงานด้านรักษาความปลอดภัยของเราสามารถนำเสนอออกแบบวิธีการที่เหมาะสมให้เเก่องค์กรของท่าน เเละมีระบบ คัดกรอง ดูแล ปกป้องข้อมูล รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการข้อมูล เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่ม IT และภาคอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องความปลอดภัยในระบบออนไลน์

       ทีมงานด้านรักษาความปลอดภัยของเราสามารถออกแบบวิธีการที่เหมาะสมให้เเก่องค์กรของท่าน สามารถดูแลความปลอดภัยของข้อมูลโดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของกลุ่มลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การสนับสนุนการบริการ

สหกิจศึษา & การฝึกงานภาคปฎิบัติ

       บริษัทได้เปิดโอกาสให้ทางเยาวชนสมัยใหม่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามาร่วมเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ร่วมกับวิศวกรฯ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากบริษัททั้งในและต่างประเทศโดยตรง

การบริการด้านสังคม

      บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมตอบแทนความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดให้พนักงานและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของ สนับสนุนกิจกรรมให้แก่บ้านเด็กอ่อนพญาไท

http://www.phayathaibabieshome.go.th/